×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
آنکه به جای حق باطل را می بیند در قیامت به جای بهشت جهنم را می‌بینند

حضرت آيت‎الله جوادي آملي، گفت: کسی كه دين، نظام و انقلاب را نمي‎بيند و بيگانه را مي‎بيند؛ این فرد كور ظاهري نيست، او حق را نمي‎بيند و باطل را مي‎بيند، در قيامت نیز خداوند همين رفتار را با او خواهد داشت.

به گزارش شهرکریمه، حضرت آيتالله عبدالله جوادي آملي، در درس خارج تفسير خود در مسجد اعظم در تفسير آيات ابتدايي سوره مباركه طور گفت: نقشه و مهندسي چهارديواري بودن كعبه و چهارديواري بودن بيت معمور و چهارگوشه و ضلع داشتن عرش براي اسما و صفات چهارگانه و عرش است كه مهندسي عالم را بر عهده دارد و به همين دليل كعبه و بيت معمور و عرش چهارگوشه است، «سبحانالله، والحمدلله و لا اله الا الله والله اكبر»، چون مبناي دين اين چهار كلمه است، توحيد خدا و تكبير و نزاهت و حمد خداوند است، عالم روي اين عناصر چهارگانه وابسته است، اگر عرش چهارگوشه دارد براي اينكه اوصاف كلي ذات اقدس اله چهار عنصر است، جهان روي توحيد، تكبير و تسبيح و تهليل تكيه كرده است.

وي افزود: صدر اين سوره نظير سوره مباركه ذاريات درباره تهديد كفار است و بعد هم تبشير متقيان را ذكر ميكند، اينجا اول عذاب كفار را ذكر ميكند و بعد هم نعمت بهشتيها را در آيه 17 ذكر ميكند، بخش اول اين آيه درباره تعذيب مكذبان است، سوگندهايي خورد و فرمود به خدا سوگند كه عذاب خداوند واقع ميشود، هيچ چيزي نميتواند جلوي عذاب الهي را بگيرد، همه بنده و فرمانبر خداوند هستند، هر چه هستند سپاه و ستاد الهي هستند، فرض ندارد كه ذات اقدس اله چيزي را ارائه كند و مانعي در نفوذ اراده ذات اقدس اله باشد، نه در حدوث و نه در بقا،‌ همه سربازان الهي هستند.

مفسر برجسته قرآن كريم ادامه داد: كي اين عذاب اتفاق ميافتد؟ ميفرمايد روزي كه شما صحنههاي عذاب را ميبيند، آسمانها و  زمين برچيده شده است، كوههاي سنگيني و استقامت و ستبري خودش را از دست ميدهد، اما اينكه كوهها حركت ميكند و آن از اول هيچ بوده است، پيامبر اكرم(ص) فرمود مردم نيام هستند و وقتي بيدار شدند ميفهمند كه خبري نيست و چيزي نيست،‌ وقتي انسان بيدار شد ميبيند كه خبري نيست، برخيها كه اكنون بيدارند عالم را اينگونه ميبينند، صحراي محشر واقعيتي است كه لاريب فيه است، نه انسان در آن خلاف ميگويد و نه خلاف ميبيند، آن روز هيچ ستمي نيست.

بازي همه نيازهاي انسان را تأمين نميكند

وي با اشاره به اينكه اگر كسي نور را به همراه خودش نبرد آنجا ديگر نوري وجود ندارد، اظهار كرد: آن روز هر كسي براي خودش نور ميبرد، فرمود اگر ما بخواهيم، آبروي كسي را حفظ كند، طرزي محاسبه او را انجام ميدهد كه بغلدستياش هم نميفهمد، در آن روز واي به حال كسي كه آيات الهي را در دنيا تكذيب كرده است، مكذبان كساني هستند كه مشغول گفتن و خنديدن و مسخره كردن و با آبروي يكديگر بازي كردن هستند، كارشان لعب و بازي است، لعب و بازي هم هيچگاه انسان را سير نميكند چون اصلش لعاب است كه به معناي آب دهان است كه آب دهان هم هيچگاه انسان را سير نميكند، بعد هم خسته ميشود و ميبيند كه نيرو را از دست داده است و چيزي به دست نياورده است و به دنبال بازي بوده است.

حضرت آيتالله جوادي آملي با تأكيد بر اينكه انسان با بازي تأمين نميشود، ابراز كرد: اگر كسي بخواهد با بازي زندگي را بگذارند هميشه كم ميآورد و كم آورده است، آدم تشنه را با لعاب نميشود سيراب كرد، انسان با بازي يك گمشدهاي دارد، ميبيند خسته شده و چيزي به دست نياورده ولي بعد ميبيند كه دانشجو شد و چيزي كسب كرد، ممكن است كمتر هم تلاش كنند اما رهاوردي دارد و در روح و ريحان است، اگر كسي دنيا را به بازي گرفت و او را به بازي گرفتند هميشه كم آورده است و كم ميآورد، عدهاي با كوثر سيراب ميشوند اما عدهاي ميخواهند با لعاب دهان خود، خود را سيراب كنند، همينهايي كه در قيامت كور محشور ميشوند ميگويند خدايا ما بينا و شنوا شديم.

وي خاطرنشان كرد: برخيها به خداوند ميگويند كه چرا من را كور محشور كردي؟ خداوند به او ميفرمايد كه من آياتم را براي تو آوردم؛ اما تو نسبت به آن كور بودي و به همين دليل كور محشور شدی، اين كور يعني اينكه بهشت و مؤمنان و نعمتهاي بهشت را نميبيند، اما همين آدم جهنم و عذابهاي جهنم را ميبيند، آن فردي كه مسجد و حسينه و حرم و دين و نظام و انقلاب را نميبيند و بيگانه را ميبيند او كور كه نيست، او حق را نميبيند و باطل را ميبيند، در قيامت هم خداوند همين طور با او رفتار ميكند، اين همه مراكز دين بود و جاهاي فساد را ديدي، در قيامت هم بهشت را نميبيني و جهنم را ميبيني.

true
false
false
false

false
قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی