به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه، چهارپایه خوانی یکی از سنت‌های قدیمی است که هنوز نیز در ایام عزاداری در بازارهای قدیمی از جمله بازار بزرگ قم همچنان برقرار است. مداح در بخشی از بازار توقف می‌کنند و روضه‌خوان بالای چهارپایه می‌رود و جمعیت به ۲ بخش قبل و بعد از چهارپایه تقسیم می‌شوند و هر […]به گزارش پایگاه خبری شهرکریمه، چهارپایه خوانی یکی از سنت‌های قدیمی است که هنوز نیز در ایام عزاداری در بازارهای قدیمی از جمله بازار بزرگ قم همچنان برقرار است. مداح در بخشی از بازار توقف می‌کنند و روضه‌خوان بالای چهارپایه می‌رود و جمعیت به ۲ بخش قبل و بعد از چهارپایه تقسیم می‌شوند و هر گروه یک بخشی از شعر را می‌خوانند.