به گزارش خبرنگار شهرکریمه، سید ابراهیم موسوی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجموع زکات دریافتی از مؤدیان در ۶ ماهه نخست امسال نزدیک به ۴۵ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال می‌باشد که از این میان نزدیک به ۹ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال زکات واجب، بیش از ۲۴ میلیون و ۷۴۳ هزار ریال […]به گزارش خبرنگار شهرکریمه، سید ابراهیم موسوی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجموع زکات دریافتی از مؤدیان در ۶ ماهه نخست امسال نزدیک به ۴۵ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال می‌باشد که از این میان نزدیک به ۹ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال زکات واجب، بیش از ۲۴ میلیون و ۷۴۳ هزار ریال زکات مستحب و حدود ۱۱ میلیارد و ۱۳۶ میلیون ریال زکات فطره و کفارات بوده است.

وی گفت: زکات دریافتی ۶ ماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد رشد داشته است.

رئیس اداره زکات کمیته امداد استان قم عنوان کرد: ۴۸۰ میلیون ریال از وجوه زکات، صرف امور عمرانی و ۴۵ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال نیز برای معیشت نیازمندان و رفع مشکلات فقرا هزینه شده است.