احیای ۱۵ واحد صنعتی راکد و غیر فعال در استان قم به گزارش شهرکریمه محمود سیجانی امروز با اشاره به بازرسی از واحدهای صنفی در استان قم اظهار کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری ۳۸ هزار و ۲۶۴ مورد بازرسی از این واحدها صورت گرفت که چهار هزار و ۷۱۲ مورد تخلف ثبت و […]


احیای ۱۵ واحد صنعتی راکد و غیر فعال در استان قم

به گزارش شهرکریمه محمود سیجانی امروز با اشاره به بازرسی از واحدهای صنفی در استان قم اظهار کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری ۳۸ هزار و ۲۶۴ مورد بازرسی از این واحدها صورت گرفت که چهار هزار و ۷۱۲ مورد تخلف ثبت و برای تخلفات ثبت شده تعداد سه هزار و ۱۲۰ فقره پرونده به ارزش ۱۸۲ میلیارد تومان تشکیل شد.

وی ادامه داد: در خصوص فراوانی تخلفات مکشوفه در واحدهای صنفی استان قم در ۶ ماه نخست سال جاری، هزار و ۲۵۷ مورد عدم درج قیمت و نصب نرخنامه، هزار و ۲۸۸ مورد گران فروشی، ۲۴۹ مورد عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ۱۱۰  مورد عدم صدر صورت حساب، ۴۱۵ مورد تقلب و کم فروشی، ۱۷۰ مورد عرضه خارج، ۱۵۵ مورد احتکار و ۳۳ مورد قاچاق ثبت شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: در ۶ ماه نخست سال جاری، هزار و ۸۲۲ فقره مجوز صنفی در رسته‌های تولیدی و فنی و توزیعی و خدماتی با اشتغال زایی برای چهار هزار و ۵۵۵ نفر در استان قم صادر شد، در مجموع ۳۵ هزار و ۸۱۴ واحد صنفی مجوز در استان قم وجود دارد که ۲۱ هزار و ۱۸۲ واحد توزیعی و خدماتی و ۱۴  هزار و ۶۳۲ واحد تولیدی و فنی است.

سیجانی با اشاره به احیای واحدهای راکد در استان قم خاطرنشان کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری تعداد ۱۵ واحد صنعتی راکد و غیر فعال در زمینه تولید صنایع سلولزی، مواد غذایی، کفش و دمپایی، مواد فلزی، مواد شیمیایی، صنایع معدنی و برق الکترونیک با اشتغال ۳۵۱ نفر و سرمایه ثابت ۵٫۹ میلیارد تومان فعال شد و به چرخه تولید بازگشت

انتهای پیام/ ۱۳۷