انتقاد شهردار قم از حاشیه سازی درباره ساخت کتابخانه در بلوار پیامبر اعظم(ص)