تفاهم‌نامه تأمین زمین مسکن و اشتغال خانواده ایثارگران در قم منعقد شد