قم پیشرو در اجرای طرح اقدام ملی مسکن/ پیشرفت ۲۵درصدی اسکلت برخی واحدها در منطقه پردیسان