۱۴ بیمار مبتلا به کرونا در قم فوت کردند/ وخامت حال ۱۵۱ بیمار