به گزارش خبرنگار شهرکریمه، محسن بهشتی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان قم اعتبارات بخشی از دستگاه‌های اجرایی استان قم را از منابع ملی و بخشی دیگر از منابع استانی است، گفت: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر دولت با محدودیت منابع مالی روبرو بوده اعتبارات این دستگاه‌ها نیز با مشکلات […]به گزارش خبرنگار شهرکریمه، محسن بهشتی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان قم اعتبارات بخشی از دستگاه‌های اجرایی استان قم را از منابع ملی و بخشی دیگر از منابع استانی است، گفت: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر دولت با محدودیت منابع مالی روبرو بوده اعتبارات این دستگاه‌ها نیز با مشکلات و تغییرات مواجه شده است که این مسئله سبب ایجاد مشکلات و تنش در استان شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم افزود: اکنون که به تدوین بودجه نزدیک می‌شویم باید تدابیری اتخاذ شود تا در تدوین بودجه در زمینه اعتبارات و اختصاص آن یکپارچگی صورت گیرد و نحوه پرداخت دولت نیز پیگیری تا مشکلات حل شود.

در ادامه این جلسه احمد امیرآبادی درباره یکپارچه‌سازی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی استان گفت: ابتدا باید گزارشی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از وضعیت بودجه دستگاه‌ها استان و دلیل استفاده آنها از بودجه‌های ملی تهیه شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این گزارش به موقع تهیه شود می‌توان این مشکل را در مجلس شورای اسلامی پیگیری و در زمان طرح بودجه در کمیسیون تلفیق آن را لحاظ کنیم.