به گزارش خبرنگار شهرکریمه، عباس پور میدانی ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران سطح زیرکشت باغات زیتون استان قم را ۶۰۰ هکتار عنوان کرد و افزود: از این مقدار ۲۵۰ هکتار بارور هستند و پیش بینی برداشت ۱۸۰ تن زیتون از این باغات می‌شود. وی بیان کرد: بسیاری از درختان زیتون استان در دو سال […]به گزارش خبرنگار شهرکریمه، عباس پور میدانی ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران سطح زیرکشت باغات زیتون استان قم را ۶۰۰ هکتار عنوان کرد و افزود: از این مقدار ۲۵۰ هکتار بارور هستند و پیش بینی برداشت ۱۸۰ تن زیتون از این باغات می‌شود.

وی بیان کرد: بسیاری از درختان زیتون استان در دو سال گذشته بر اثر سرمازدگی از بین رفته‌اند اما با این وجود محصول امسال از کیفیت بسیار خوبی برخوردار بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به برداشت ۹۰ تن زیتون برای مصارف کنسروی افزود: ۹۰ تن دیگر نیز به کارگاه‌های روغن‌گیری فرستاده می‌شوند.

ابراهیمی مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان قم نیز در این نشست با اشاره به افزایش ۸۰ درصدی قیمت زیتون در سال جاری تصریح کرد: هر کیلوگرم زیتون به صورت پای درختی و خام ۱۴ هزار تومان از مزرعه به فروش می‌رسد و قیمت فرآوری شده آن با توجه به نوع آن مختلف است و روغن آن نیز در بازار لیتری ۸۰ تا ۱۰۰ تومان به فروش می‌رسد.