به گزارش خبرنگار شهرکریمه، نعمت الله امانی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان قم با اشاره به امضای تفاهم‌نامه برای بالا بردن سهم درآمدها و پوشش کسری بودجه و اعتبارات قم افزود: در زمینه اعتبارات استان با توجه به شرایط و محدودیت‌های مالی پیگیری‌هایی برای افزایش انجام شد تا در صورت تحقق […]به گزارش خبرنگار شهرکریمه، نعمت الله امانی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان قم با اشاره به امضای تفاهم‌نامه برای بالا بردن سهم درآمدها و پوشش کسری بودجه و اعتبارات قم افزود: در زمینه اعتبارات استان با توجه به شرایط و محدودیت‌های مالی پیگیری‌هایی برای افزایش انجام شد تا در صورت تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای قم ۲۰ درصد به اعتبار و تخصیصات استان افزوده شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه استان قم با بیان اینکه طبق قانون بودجه ۹۹ درآمد استان قم مبلغ ۴۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیون ریال است گفت: در صورت تحقق درآمدهای استانی پایان ماه قبل در مقاطع ماهانه به میزان ۹۵ درصد سهم هرماه ۱۰۰ درصد سهم ماهانه اعتبار ابلاغ و تخصیص می‌یابد و مازاد درآمد هر استانی که وصول داده می‌شود ۶۵ درصد آن به مصارف ملی و ۱۰ درصد به نسبت اعتبارات تملک می‌شود.