وزارت خارجه آمریکا بایگانی - پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه
حمایت وزارت خارجه آمریکا از بروز اغتشاش در ایران 31 دسامبر 2017

حمایت وزارت خارجه آمریکا از بروز اغتشاش در ایران

وزارت امور خارجه آمریکا در اقدامی مداخله جویانه با صدور یک بیانیه، «از تمامی کشورهای جهان خواست تا آشکارا از مردم ایران حمایت کنند!»