مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم با بیان اینکه روند آبرسانی به روستای چشمه شور تا 10 شهریور تکمیل می‌شود، گفت: در حال حاضر آب شرب با تانکرهای سیار و آب مصارف بهداشتی نیز به وسیله مخزن مرکزی روستا تأمین می‌شود. محمد احمدی بعد از ظهر امروز در نشست خبری که در دفتر […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم با بیان اینکه روند آبرسانی به روستای چشمه شور تا 10 شهریور تکمیل می‌شود، گفت: در حال حاضر آب شرب با تانکرهای سیار و آب مصارف بهداشتی نیز به وسیله مخزن مرکزی روستا تأمین می‌شود.

محمد احمدی بعد از ظهر امروز در نشست خبری که در دفتر خبرگزاری فارس در استان قم برگزار شد، با بیان اینکه رسانه‌ها مجموعه‌های ارزشمندی هستند که می‌توانند موجب کیفیت و ارتقای خدمات باشند، اظهار کرد: رسانه‌ها در کشور ما در بسیاری از موارد بسیار خوب عمل کرده‌اند و کمک دستگاه‌های اجرایی بوده‌اند.

وی با اشاره به مشکل تأمین آب در روستای چشمه شور گفت: تأمین آب روستای چشمه شور در ابتدا از محل سه چشمه بوده که در یک مخزن بتنی جمع آوری و به داخل روستا منتقل می‌شد که کیفیت بسیار بالایی داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم با اشاره به تشدید خشکسالی در کشور و از بین رفتن منابع آب‌های زیرزمینی خاطرنشان کرد: روستای چشمه شور نیز به سبب مشکلات خشکسالی با مشکلاتی مواجه شد و چشمه‌های تأمین آب آن خشک شدند.

وی با بیان اینکه در پی خشک شدن منابع آب روستا نسبت به حفر چاه برای تأمین آب مردم روستا اقدام شد، تصریح کرد: در ابتدا چاه 100 متری برای تأمین آب روستاییان حفر شد که به وسیله دستگاه آب شیرین کن بخش عمده مشکل آب این روستا رفع شد.

احمدی بیان کرد: البته یک سال قبل بود که به دلیل تشدید خشکسالی این منبع آب روستا نیز خشک شد و مشکلات روستا در این زمینه افزایش یافت.

وی به پیگیری‌های شرکت آب و فاضلاب روستایی برای حفر چاه جدید در محدوده همین چاه با عمق بیشتر را مورد توجه قرار داد و افزود: با توجه به اینکه محل انتخاب شده مناسب حفر چاه نبود محل دیگری توسط کارشناسان مشخص شد که در حریم چاه فعلی نبود و نیاز به تملک و اخذ مجوز مجدد داشت که این امر نیز نیازمند طی سیکل قانونی و زمان بود ولی طی این مدت آب شرب اهالی مکرراً تأمین می‌شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم با بیان اینکه مشکل اصلی در تأمین آب مصارف بهداشتی اهالی روستا بوده است، خاطرنشان کرد: البته در این زمینه نیز اهالی روستا اظهار کردند که نیازی نیست و ما خودمان نسبت به تأمین آب مصارف بهداشتی اقدام می‌کنیم، با اینکه نسبت به بهداشتی نبودن منابع آبی انتخابی هشدار داده شده بود اما اهالی روستا تاکید داشتند که از همین منبع آبی استفاده کنند و در گزارشات اخیر رسانه‌ها نیز اهالی مشکل همین منبع آبی را بر گردن شرکت‌های خدماتی انداختند.

وی با تاکید بر اینکه مراحل قانونی اخذ مجوز حفر چاه در روستای چشمه شور در این مدت در حال پیگیری بوده است، گفت: با اخذ مجوزهای لازم پیمانکار به سرعت فعال شده و چاه در عمق 143 متر حفر شده و لوله جداره‌ها نیز در حال نصب است و در پی طی مراحل قانونی برای انتقال آب به روستا هستیم.

احمدی با بیان اینکه برای این چاه نیازمند ایجاد خط انتقال به طول هزار و 400 متر هستیم، افزود: مراحل تأمین تجهیزات مورد نیاز چاه و تأمین برق و… نیز در حال اخذ پیمانکار هستیم و طبق وعده داده شده در پی اتمام این پروژه هستیم.

وی با تاکید بر اینکه از ابتدای آغاز حفاری چاه دو ماه زمان برای تکمیل پروژه آبرسانی نیاز بوده است، تصریح کرد: امیدواریم تا 10 شهریورماه بتوانیم این پروژه را به نتیجه رسانده و به روستا آبرسانی کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم گفت: برای رفع نیاز مصارف بهداشتی مردم نیز طی هر هفته مخزن مرکزی روستا پر می‌شود و مردم با هماهنگی می‌توانند مصارف بهداشتی خود را تأمین کنند.