رسول معتمدی به از دست دادن مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان واکنش نشان داد.


رسول معتمدی به از دست دادن مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان واکنش نشان داد.منبع
info@yjc.news