دوچرخه سوار کشورمان گفت: من یک سال در پیست تمرین نکرده بودم، اما خوشحالم با دو مدال نقره دل مردم را شاد کردم.


دوچرخه سوار کشورمان گفت: من یک سال در پیست تمرین نکرده بودم، اما خوشحالم با دو مدال نقره دل مردم را شاد کردم.منبع
info@yjc.news