آزادیخواه: طرح سازمان روزنامه‌نگاری به امضای 70 نفر از نمایندگان رسیده است