حجت الاسلام محمد علی ایزدی عضو مجمع عالی حکمت اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سرعضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سیناس حوزه و روحانیت خبرگزاری شهرکریمه، بیان اینکه اطلاق واژه پژوهش بدون نوآوری به تحقیقات امکان‌پذیر نیست، گفت: پژوهش فرایند گردآوری و پردازش اطلاعات به صورت نظام مند در حوزه خاصی از علوم است که منجر به […]حجت الاسلام محمد علی ایزدی عضو مجمع عالی حکمت اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سرعضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سیناس حوزه و روحانیت خبرگزاری شهرکریمه، بیان اینکه اطلاق واژه پژوهش بدون نوآوری به تحقیقات امکان‌پذیر نیست، گفت: پژوهش فرایند گردآوری و پردازش اطلاعات به صورت نظام مند در حوزه خاصی از علوم است که منجر به نوآوری می شود.

حجت الاسلام ایزدی با اشاره به آسیب های مخل در فرایند انجام پژوهش، عنوان کرد: برخی از این عوامل منفی به شخص پژوهشگر و بعضی به مدیریت پژوهشی برمی گردد و گاهی نیز دارای زمینه های اجتماعی است.

عضو مجمع عالی حکمت اسلامی عدم آشنایی با شیوه های پژوهش را از آسیب های موجود در حوزه علمیه دانست و افزود: عدم فراگیری فرهنگ پژوهش در بدنه حوزه علمیه منجر به این آسیب شده است؛ اگر سیستم حوزه علمیه از آموزش محور بودن خارج شده و به پژوهش بها داده شود این آسیب رفع می گردد.

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا با بیان اینکه سطحی‌نگری آسیب دیگر موجود در میان پژوهشگران حوزه علمیه است، ابراز داشت: با وجود این آسیب، طلاب پژوهشگر هیچ گاه نمی توانند به رشد و بالندگی علمی کمک کنند.

حجت الاسلام ایزدی ضعف روحیه نقادی و انتقاد پذیری را از دیگر آسیب های حوزوی در عرصه پژوهش عنوان کرد و گفت: طلاب باید در مواجهه با هر مسأله ای یک علامت سؤال مقابل آن قرار داده و به دنبال ارائه راهکار باشند و از طرف دیگر نسبت به نقدهای منطقی سعه صدر نشان دهند.

عضو مجمع عالی حکمت اسلامی با بیان اینکه پژوهش مطلوب و کارآمد در حالت جمعی تولید می شود، اظهار داشت: البته برخی از پژوهش های حوزوی نیز براساس تراوشات ذهنی یک نفر در گوشه کتابخانه‌ نگاشته می شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای پژوهش را یک آسیب جدی در سطح کشور دانست و افزود: توهین، افترا و خارج شدن از مسیر انصاف در نقد آثار و سرقت ثمره پژوهش دیگران بدون رعایت امانت داری از مصادیق این بی اخلاقی است.

حجت الاسلام ایزدی افزود: متاسفانه پژوهشگران به سمت مباحث تکراری می‌روند و از ورود به موضوعات جدید امتناع می‌کنند و در نتیجه فرآیند پژوهش آنها منتهی به تولید علم نمی‌شود.

عضو مجمع عالی حکمت اسلامی کثرت مؤسسات پژوهشی را از آسیب‌های عرصه پژوهش در بخش مدیریت دانست و گفت: این موسسات هیچ‌گونه هماهنگی میان یکدیگر ندارند و نتیجه کار آنها موازی کاری و هدررفت سرمایه انسانی و مالی است.

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا با یادآوری مشکلات اقتصادی پژوهشگران عدم حمایت از آنها را یک آسیب جدی در عرصه پژوهش دانست و خاطرنشان کرد: مرکز مدیریت باید هزینه زندگی، سخت افزار و فضای مناسب پژوهشی را برای پژوهشگران تامین کند.

حجت الاسلام ایزدی به کثرت اشتغال برخی از مدیران پژوهشی اشاره کرد و اظهار داشت: مدیریت نیازمند تمرکز و دقت لازم است و نباید از مدیران پرمشغله انتظار مدیریت موفق داشته باشیم./۱۳۵۰/ت۳۰۲/ف