سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با اشاره به اجرای طرح آموزش خانه به خانه مدیریت تفکیک زباله در شهر گفت: در مدت اجرای این طرح شاهد اثرات مطلوبی بوده‌ایم. به گزارش شهرکریمه به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، سیدعبدالله میرابراهیمی با اشاره به اجرای طرح آموزش خانه به خانه مدیریت تفکیک زباله در […]

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با اشاره به اجرای طرح آموزش خانه به خانه مدیریت تفکیک زباله در شهر گفت: در مدت اجرای این طرح شاهد اثرات مطلوبی بوده‌ایم.

به گزارش شهرکریمه به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، سیدعبدالله میرابراهیمی با اشاره به اجرای طرح آموزش خانه به خانه مدیریت تفکیک زباله در شهر قم اظهار کرد: با وجود اینکه این کار نیاز به صرف زمان و هزینه زیادی دارد اما در منطقه شهری آغاز شده است.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم زمان و هزینه مورد نیاز برای آموزش خانه به خانه تفکیک زباله را یادآور شد و ادامه داد: برای مثال در منطقه 6، 70 هزار واحد مسکونی قرار دارد که آموزش دادن به هر خانه حداقل 10 دقیقه طول می‌کشد، برای این کار نیرو و هزینه بسیاری نیاز داریم و کار سنگینی بوده که البته در حال انجام است.

میرابراهیمی با تاکید بر اینکه معتقدیم در مدارس بهتر می‌توانیم آموزش‌های مدیریت پسماند را ارائه کنیم، افزود: این اقدام هم در کنار آموزش خانه به خانه آغاز شده و نتایج مطلوبی را در پی داشته است.

وی با اشاره به تاثیرات آموزش عمومی و ارتقای فرهنگ مدیریت پسماند در جامعه خاطرنشان کرد: در مناطقی که آموزش چهره به چهره آغاز شده تأثیرهای کاملاً قابل مشاهده‌ای در عملکرد فعالیت خودروها و غرفه‌های تفکیک پسماند خشک داشته است.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با تاکید بر لزوم همکاری و همراهی شهروندان برای افزایش میزان تفکیک زباله در مبدأ تصریح کرد: این کار نه تنها هزینه‌ها را کاهش داده و به ارتقای سطح خدمات شهری می‌انجامد بلکه نقش ویژه‌ای در حفظ محیط زیست دارد.