دنی آلوز در تلاش برای بازگشت به بارسلونا و خداحافظی از دنیای فوتبال با پیراهن آبی اناری‌ها است.


دنی آلوز در تلاش برای بازگشت به بارسلونا و خداحافظی از دنیای فوتبال با پیراهن آبی اناری‌ها است.منبع
info@yjc.news