احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شهر قم در مجلس در صحبت با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به هم زمانی تهدیدات آمریکا برای اعمال تحریم های ظالمانه بر علیه کشورمان با ۱۳ آبان ماه ماه، سالروز مقابله با استکبار جهانی، گفت: با وجود تهدیدات آمریکایی ها شاهد بودیم که راهپیمایی ۱۳ آبان ماه سال […]

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم شهر قم در مجلس در صحبت با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به هم زمانی تهدیدات آمریکا برای اعمال تحریم های ظالمانه بر علیه کشورمان با ۱۳ آبان ماه ماه، سالروز مقابله با استکبار جهانی، گفت: با وجود تهدیدات آمریکایی ها شاهد بودیم که راهپیمایی ۱۳ آبان ماه سال کنونی پرشورتر از سال های قبل برگزار گردید و جمعیت عظیمی از مردم بویژه جوانان دانشجو و دانش اموز با سلایق سیاسی و فکری متفاوت در این راهپیمایی شرکت نمودند.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به تهدیدات ریاست جمهور آمریکا برای تحریم کردن شرکت های ایرانی، تصریح نمود: ترامپ درحالی از تحریم کردن زیادی از این شرکت ها دم می زند که اغلب آنان قبل تر در فهرست تحریم ها قرار داشته اند در نتیجه این صحبت ها تنها در جهت به راه انداختن جنگ روانی بر علیه ملت ایران مطرح می گردد.