به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری شهرکریمه، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در دیدار امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه گفت: امروز مشخص شده که غربی ها در روابط خارجی، تنها به دنبال منافع خود بوده و شعار دفاع از حقوق بشر آنها دروغی بیش نیست. وی برخورد دوگانۀ آمریکا با بعضی از کشورهای منطقه را یادآور […]

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری شهرکریمه، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در دیدار امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه گفت: امروز مشخص شده که غربی ها در روابط خارجی، تنها به دنبال منافع خود بوده و شعار دفاع از حقوق بشر آنها دروغی بیش نیست.

وی برخورد دوگانۀ آمریکا با بعضی از کشورهای منطقه را یادآور شده و افزود: رفتار آمریکا با بعضی از کشورهای منطقه که تاکنون هیچ انتخاباتی در آن برگزار نشده و مجلسی ندارند، بیانگر شعاری بودن ادعای دموکراسی غربی است.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی ابراز کرد: آمریکا سالیان متمادی بر منابع کشور ما تسلط داشت و اکنون که دستش از حکومت بر ما قطع شده، درصدد است تا بار دیگر بر منطقه و ایران اسلامی که قلب کشورهای منطقه است، سیطره یابد.

وی در ادامه بر لزوم هوشیاری تیم مذاکره کننده تأکید کرده و گفت: آنچه باعث آبرو، عزت و قدرت کشور است باید در مذاکرات پیگیری شود.

این مرجع تقلید اظهار کرد: کوتاهی در مقابل خواسته های آنان سبب می شود که آنها در مباحث دفاعی، موشکی و منطقه ای نیز خواستار مذاکره شوند.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی به فضاسازی های برخی جریان های داخلی اشاره کرد و افزود: برخی ها در داخل می گویند که نباید تحت هیچ شرایطی با دنیا تعامل و مذاکره داشته باشیم و برخی دیگر نیز به عکس معتقدند که باید برای تعامل با دنیا هرگونه امتیازی داد، ازاین رو لازم است این دو گروه را به آنچه صواب است، متقاعد کرد.

وی هماهنگی میان قوای سه گانه را در پیشرفت امور کشور و مذاکرات بین الملل مهم دانسته و خواستار استفاده از آراء و نظرات دانشگاهیان و حوزویان در امور مربوط به روابط خارجی شد.

این مرجع تقلید در پایان این دیدار از نفوذ مظاهر ابتذال فرهنگ غرب به دانشگاه های کشور احساس خطر کرده و نسبت بدان هشدار داد.

گفتنی است در ابتدای این دیدار امیرعبداللهیان گزارشی درخصوص مذاکرات و فعالیت های وزارتخانه متبوع خود ارائه کرده و ضمن تجلیل از ابتکار مرجعیت معظم در برگزاری کنگرۀ جهانی مقابله با جریان های افراطی و تکفیری و بازخوردهای آن در سطح منطقه و بین الملل درخواست کرد با توجه به شرایط منطقه و حضور گروه های تکفیری در کشورهای همسایه نسبت به برگزاری دومین کنگرۀ جهانی اقدام شود.منبع
info@rasanews.ir