رضا سیفی در یادداشتی نوشت: یکی از سوالات مطرح که بیشتر در بزنگاه های مهم با آن مواجه می‌شویم این است که آیا رهبری حرف درگوشی با مسوولان دارند؟ در مسائل مهم کشور که مسوولان باید تصمیم گیری کنند و توجه به نظر رهبری مهم است نظر ایشان چگونه کشف یا منتقل می شود؟ برای […]


رضا سیفی در یادداشتی نوشت: یکی از سوالات مطرح که بیشتر در بزنگاه های مهم با آن مواجه می‌شویم این است که آیا رهبری حرف درگوشی با مسوولان دارند؟ در مسائل مهم کشور که مسوولان باید تصمیم گیری کنند و توجه به نظر رهبری مهم است نظر ایشان چگونه کشف یا منتقل می شود؟

برای پاسخ به این سوال به این بخش از بیانات رهبرانقلاب توجه بفرمایید:

” قدرت بر انتقال نظرات رهبری مثل امام به مسوولین، مسئله بسیاری مهمی است. گاهی اوقات است که مصلحت نیست رهبری در امری اقدام کند؛ لکن خوب است نظرش دانسته شود تا کسانی که میخواهند مسائلی را رعایت کنند، حواسشان باشد که نظر رهبری این است.

حاج احمد آقا ناقل امین و باهوشی بودند که دقیق میفهمیدند و همان نظر شریف امام بود، منعکس میکردند. با ماکه اینگونه بودند.ببینید چه نقشی می‌توانستند داشته باشند. موارد متعددی اتفاق افتاد که انسان درباره انجام امری تصور میکرد کار خوبی است و نظر امام هم همین است. بعد معلوم میشد که نه؛ امام نظرشان این نیست.

در قضایایی که اواخر عمر شریف ایشان پیش آمد اینگونه بود. ما دچار اشتباهاتی بودیم و خیال میکردیم که شاید امام مثلا ته دلشان نیز همین باشد. بعد معلوم شد که نه، اینگونه نبوده است؛ ما نمیدانستیم. البته در خدمت امام، مکرر مذاکره شده بود؛ اما انسان، تنها دیدگاههای صریح و لب نظر امام را میدانست. شاید در بعضی از مسائل به شکل دیگری عمل میکرد. به هر حال، حاج احمد این نقش را داشتند که نظر امام را میدانستند و به بیرون منعکس میکردند». 

انتهای پیام/م