آیت الله سیدمحمد علی علوی گرگانی از مراجع تقلید شیعه در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شد.

آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی از مراجع تقلید شیعه، به علت عود مجدد بیماری با وخامت حال در یکی از بیمارستان‌های قم بستری شد.

این مرجع تقلید شیعه سه هفته قبل نیز به مدت یک هفته در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران بستری شده بود که پس از بهبود نسبی به قم بازگشت و هم اکنون در بیمارستان شهید بهشتی قم بستری هستند.