آیین نکوداشت مقام علمی و معنوی عالم ربانی، علامه حسن زاده آملی در حسینیه امام خمینی دفتر مقام معظم رهبری در قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری شهرکریمه، آیین نکوداشت مقام علمی و معنوی عالم ربانی، علامه ذوالفنون حسن زاده آملی به همت جمعی از شاگردان علامه و با همکاری موسسه آوای توحیدو با حضور اقشار مختلف مردم در حسینیه امام خمینی دفتر مقام معظم رهبری(قم) با سخنرانی آیات رمضانی و یزدان پناه برگزار شد.

آیت الله رمضانی اظهار کرد: علامه انسانی بود که علما و اهل دل در رفتنش به سوگ نشستن و به خود و دیگران تسلیت گفتند، هر چند برخی از کنار این واقعه بی تفاوت و برخی هجمات خود را به علما و فلسفه شروع کردند.

استاد فلسفه حوزه علمیه گفت: علامه حسن زاده خورشیدی در معارف، سلوک الی الله و فناء الی الله بود کسی که چشمش باز و روشن است و روشن بینی و بصیرت خود را به نمایش گذاشت.

وی اذعان داشت: تعارضی بین عرفان نظری و عملی نیست و علامه حسن زاده جمع بین علم و عمل بود، عالم ربانی عالمی است که رنگ و بوی خدا بدهد و ما علامه حسن زاده را اینگونه یافتیم.

در ادامه آیت الله یزدان پناه با اشاره به اینکه تشنگی در علم در آثار و رفتار علامه مشهود است تصریح کرد: بر اساس بنیاد فکری آیت الله حسن زاده، انسان نباید بگوید آنچه خوانده ام کفایت می کند و خود علامه اینگونه بود؛ علمی نبود که به سمت آن نرفته باشد.

استاد حوزه علمیه بیان کرد: درس فلسفه این عالم بزرگ در حوزه علمیه بی نظیر بود بلکه علامه در هر رشته ای که وارد می شدند به حد اعلاء آن دست می یافتند و این نشان از تشنگی در علم است.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه علامه حسن زاده از جهت معنوی نیز الگویی بی نظیر برای طلاب و حوزویان است، اظهار داشت: آیت الله حسن زاده در اوج معنویت بود و همیشه بیان می کرد تحصیل و طهارت باید مقارن و همراه با هم باشد و خود علامه نیز این راه را طی کرده بود.منبع
info@rasanews.ir