معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم با حضور در یکی از ایستگاه های آتش نشانی شهر قم با همکاران شهدای آتش نشان حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو تهران ابراز همدردی کرد. به گزارش شهرکریمه به نقل از روابط عمومی استانداری قم محسن بهشتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم با حضور در ایستگاه مرکزی آتش نشانی […]

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم با حضور در یکی از ایستگاه های آتش نشانی شهر قم با همکاران شهدای آتش نشان حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو تهران ابراز همدردی کرد.

به گزارش شهرکریمه به نقل از روابط عمومی استانداری قم محسن بهشتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم با حضور در ایستگاه مرکزی آتش نشانی قم با آتش نشانان قمی ابراز همدردی نمود.
وی با اشاره به جانفشانی آتش نشانان در حادثه یلاسکو و حوادث مشابه گفت:باید با بروز نمودن تجهیزات آتش نشانی زمینه ی ارائه ی خدمات بهتر و حفظ ایمنی و امنیت این عزیزان و نیز مردم فراهم شود.
معاون استاندار قم در ادامه با بیان اینکه ایمنی بایستی به عنوان اولویت نخست در هرگونه فعالیتی مدنظر باشد افزود: دستگاه های مسئول در استان قم باید نظارت بر واحدهای صنعتی و صنفی را بصورت جدی انجام دهند.
بهشتی با تاکید بر  بیمه شدن واحدهای صنفی و ساختمانهای تجاری و مسکونی افزود: در اعطای مجوزها به ساختمانها باید همه ی مسائل ایمنی مدنظر قرار بگیرند.

آتش نشان