قیصری،سرپرست  پلیس راهور شهر قم در اظهار کرد و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛ ؛ از اجرای طرح ترخیص ابزار های نقلیه توقیف شده با همکاری دستگاه قضایی در استان اطلاع داد و اظهار کرد:این طرح،از فردا چهاردهم مهرماه هم زمان با هفته ناجا در شهر قم اجرایی می گردد. وی […]

اجرای طرح آزاد سازی وسایل نقلیه در قم قیصری،سرپرست  پلیس راهور شهر قم در اظهار کرد و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛ ؛ از اجرای طرح ترخیص ابزار های نقلیه توقیف شده با همکاری دستگاه قضایی در استان اطلاع داد و اظهار کرد:این طرح،از فردا چهاردهم مهرماه هم زمان با هفته ناجا در شهر قم اجرایی می گردد.

وی اضافه کرد:طرح ترخیص وسایل نقلیه اعم از موتورسیکلت و خودرو  از فردا  به مدت دو هفته با عرضه ی برگه توقیف ابزار نقلیه و کارت ماشین انجام می گردد.

  سرپرست پلیس راهور شهر قم به مالکان وسایل نقلیه توقیف شده در یک سال گذشته سفارش کرد ، از این مجال مخصوص استفاده ، و هرچه زودتر نسبت به ترخیص وسیله  خود اقدام کنند.