به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از ایکنا از قم؛ این طرح توسط مؤسسه نورالهدی و زیر نظر اساتیدی که در این راستا تربیت شده اند با بیان شیوا همراه با توصیف دعاهای صحیفه سجادیه، تصریح پیام ها و نکات تربیتی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی صحیفه به طور تماما کاربردی و علمی تعلیم می […]

اجرای طرح ترویج صحیفه سجادیه در مساجد و هیئت‌های مذهبی قمبه گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از ایکنا از قم؛ این طرح توسط مؤسسه نورالهدی و زیر نظر اساتیدی که در این راستا تربیت شده اند با بیان شیوا همراه با توصیف دعاهای صحیفه سجادیه، تصریح پیام ها و نکات تربیتی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی صحیفه به طور تماما کاربردی و علمی تعلیم می گردد.
اساتید توسط  مؤسسه نورالهدی به مساجد، پایگاه ها، هیأت های مذهبی، مجتمع ها و روضه های خانگی به طور رایگان اعزام می گردند و مدت صحیفه خوانی نیز کوتاه مدنظر داشته شده و بیشتر از ۲۰ دقیقه نیست.
مساجد و هیأت های مذهبی و پایگاه های بسیج و مجتمع هایی که برنامه و نشست ها دینی دارند؛ توان دارند جهت درخواست سخنران و کارشناس در مورد صحیفه سجادیه با شماره ۰۹۱۲۲۵۲۰۶۲۴ ارتباط دریافت کنند تا کارشناس اعزام گردد.

انتهای یپام