به گزارش خبرنگار شهرکریمه، بهرام سرمست ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت گفت: طبق روال گذشته در این جلسه دستور جلساتی از سوی اتاق بازرگانی تهیه و برای جمع بندی به این شورا آورده شد که مورد بررسی قرار گرفت، همچنین مصوبات قبلی نیز پیگیری گردید و مشخص شد […]به گزارش خبرنگار شهرکریمه، بهرام سرمست ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت گفت: طبق روال گذشته در این جلسه دستور جلساتی از سوی اتاق بازرگانی تهیه و برای جمع بندی به این شورا آورده شد که مورد بررسی قرار گرفت، همچنین مصوبات قبلی نیز پیگیری گردید و مشخص شد که بیشتر مصوبات این شورا اجرایی شده است.

استاندار قم درباره مصوبات جلسه امروز افزود: واگذاری و اجاره به شرط تملیک نمایشگاه دائمی فرش از مصوبات امروز جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود.

وی همچنین با اشاره به مصوبه ساخت شهرک‌های مسکونی برای کارگران شاغل در شهرک‌های صنعتی، تصریح کرد: مقرر شد که کارگروه‌ها و معاونت عمرانی استانداری این طرح را مورد مطالعه قرار دهند و در کمترین فاصله از شهرک‌های صنعتی زمین جهت ساخت مسکن کارگری واگذار شود.

سرمست همچنین در پایان با بیان لزوم برنامه‌ریزی جهت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف برق واحدهای صنعتی، گفت: برنامه‌ریزی باید به گونه‌ای باشد که کمترین خاموشی‌ها را در بخش تجاری و خانگی و در بخش صنعتی هم کمترین آسیب را داشته باشیم.