سرپرست امور معماری و شهرسازی شهرداری قم گفت: با توجه به تغییرات طرح تفصیلی، احداث مدرسه علمیه ولیعصر(عج) در خیابان معلم براساس این طرح بوده و طرح عقب‌نشینی نیز بر اساس نقشه تفصیلی شهر قم صورت گرفته است. به گزارش شهرکریمه به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، غلامرضا جانقربان در خصوص طرح تعریض خیابان […]

سرپرست امور معماری و شهرسازی شهرداری قم گفت: با توجه به تغییرات طرح تفصیلی، احداث مدرسه علمیه ولیعصر(عج) در خیابان معلم براساس این طرح بوده و طرح عقب‌نشینی نیز بر اساس نقشه تفصیلی شهر قم صورت گرفته است.

به گزارش شهرکریمه به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، غلامرضا جانقربان در خصوص طرح تعریض خیابان معلم، اظهار کرد: برابر سوابق سال 1372 و طرح تفصیلی، عرض اولیه و موجود خیابان معلم از 20 متری به 30 متری بوده است و میزان اصلاحی خیابان به میزان 10 متر در عمق از جبهه جنوبی خیابان یعنی تبدیل 20 متری به 30 متری بوده است.

سرپرست امور معماری و شهرسازی شهرداری قم با بیان اینکه برابر مصوبه کمیسیون ماده پنج عرض خیابان 30 متری به 36 متری افزایش یافته و 6 متر عقب نشینی از جبهه شمالی خیابان مذکور منظور شده است، بیان کرد: با توجه به وجود مدرسه حجتیه و ثبت آثار ملی این مکان و عدم اجرای مصوبه، موضوع مجددا به کمیسیون ماده پنج ارسال شد.

جانقربان تصریح کرد: با توجه به عدم اجرایی بودن طرح و پروانه‌های صادره در جبهه شمالی در جلسه بعدی کمیسیون ماده پنج این مسئله مطرح و با مصوبه این کمیسیون طرح تعریض خیابان مجددا از 36 متری به 30 متری تقلیل یافته است.

وی با اشاره به سابقه پلاک و مجوز صادره احداث مدرسه علمیه حضرت ولیعصر(عج) در قسمت شمالی خیابان معلم، گفت: مالک این مدرسه در تاریخ 28 اسفند 92 و براساس عرض معبر 30 متری مطابق شبکه طرح تفصیلی سال 72 نسبت به اخذ پروانه اقدام کرده و شروع به ساخت بنا کرده است.

سرپرست امور معماری و شهرسازی شهرداری قم تصریح کرد: در همین راستا این ملک به فعالیت خود ادامه داده و ساختمان آن تکمیل شده است و تغییرات در عرض معبر و برگشت آن به حالت اولیه عرض 30 متر هیچ‌گونه تاثیری در نحوه ساخت و یا عقب نشینی احتمالی این ساختمان نداشته است.