رئیس کمیته ورزش و جوانان فراکسیون فرهنگی مجلس گفت: بسته حمایتی مجلس یک بودجه از تبصره ۱۴ است که ربطی به بودجه وزارت ورزش و جوانان ندارد.


رئیس کمیته ورزش و جوانان فراکسیون فرهنگی مجلس گفت: بسته حمایتی مجلس یک بودجه از تبصره ۱۴ است که ربطی به بودجه وزارت ورزش و جوانان ندارد.منبع
info@yjc.news