شهردار قم گفت: تاکنون 500 لیتر پساب و بیش از 200 لیتر آب به شهرداری برای توسعه فضای سبز در شهر اختصاص یافته است. به گزارش شهرکریمه به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، سیدمرتضی سقائیان نژاد با اشاره به نگاه ویژه مدیریت شهری به توسعه سرانه‌های فضای سبز در این شهر، افزود: قم با […]

شهردار قم گفت: تاکنون 500 لیتر پساب و بیش از 200 لیتر آب به شهرداری برای توسعه فضای سبز در شهر اختصاص یافته است.

به گزارش شهرکریمه به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، سیدمرتضی سقائیان نژاد با اشاره به نگاه ویژه مدیریت شهری به توسعه سرانه‌های فضای سبز در این شهر، افزود: قم با وجود مسائل و مشکلات اقلیمی و محدودیت در گونه‌های گیاهی از کمبود سرانه‌های فضای سبز رنج می‌برد.

شهردار قم با تاکید بر اینکه برای توسعه سرانه سبز در شهر قم نیازمند منابع آب و اعتبارات کافی هستیم، خاطرنشان کرد: شهرداری بودجه‌ ویژه‌ای برای بحث فضای سبز شهر اختصاص داده و در این زمینه پروژه‌های متعددی را تعریف کرده است.

سقائیان نژاد اختصاص پساب از سوی استان به شهرداری برای توسعه فضای سبز را مورد توجه قرار داد و افزود: تاکنون 500 لیتر پساب به قم اختصاص داده شده که برای توسعه فضای سبز بسیار کمک می‌کند.

وی اختصاص 200 لیتر آب به شهرداری را مورد توجه داد و افزود: این ظرفیت نیز می‌تواند توان خوبی در شهر را برای فضای سبز فراهم کند.

شهردار قم با تاکید بر اینکه رفع کمبودهای قم در حوزه فضای سبز نیازمند زمان است، خاطرنشان کرد: شهرداری با قدرت در این زمینه در حال حرکت است و سعی داریم سالانه بیش از 300 هکتار فضای سبز در شهر ایجاد کنیم.