معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم گفت: هر تمدید یا اخذ مجوز اصناف جدید باید با استعلام از آتش‌نشانی باشد تا بتوانیم شاخص‌های ایمنی شهر را افزایش دهیم.

به گزارش شهر کریمه، به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، سیدامیر سامع با بیان اینکه در اکثر موارد ایثار و از خودگذشتگی آتش‌نشان‌ها تلفات حوادث را کاهش می‌دهد افزود: افراد بسیار ایثارگر و غیرتمندی در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی فعالیت می‌کنند و همین ایثار است که حوادث را در شهر کنترل می کند.

وی تصریح کرد: بسیاری از مواقع ما نمی‌‌توانیم ارزیابی داشته باشیم که در یک حادثه چرا تلفات کم بود چراکه ایثار آتش‌نشانان و خدمات بی قید و شرط آنان قابل ارزیابی نیست.
معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم ضمن تقدیر از ایثار و از خودگذشتگی نیروهای آتش‌نشانی شهر تصریح کرد: بسیاری از خدمات این نیروها دیده نمی‌شود و این ایمنی که در شهر برقرار شده نتیجه خدمات آنها است.
وی با اشاره به ماموریت‌های سازمان آتش‌نشانی اظهار کرد: در حوزه منابع انسانی، آموزش روحی، اعتقادی و جسمانی پرسنل با توجه به جوان‌سازی نیروها نیاز است که اقدامات بیشتری صورت گیرد.
سامع اقدامات در حوزه زیرساخت آتش‌نشانی را مورد توجه قرار داد و افزود: فضایی که برای سایت آموزش پیش‌بینی شده باید تجهیز شده و بتوان به سرعت از امکان آن استفاده کرد.
وی با اشاره به طراحی ایستگاه مادر آتش‌نشانی قم اضافه کرد: در حوزه حریق هماهنگی خوبی با دادستان صورت گرفته و دستورات لازم اخذ شده تا در حوزه اصناف مراجع ذیربط بتوانند برخوردهای لازم را داشته باشند.
سامع اذعان کرد: هر تمدید یا اخذ مجوز اصناف جدید باید با استعلام از آتش‌نشانی باشد تا بتوانیم شاخص‌های ایمنی شهر را افزایش دهیم.
وی ارتباط مطلوب آتش‌نشانی و مدیریت بحران شهرداری را مورد توجه قرار داد و افزود: در حوزه آموزش و پیشگیری اقدامات قابل توجهی به صورت مشترک صورت گرفته که قابل تقدیر است.