به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛تصویر ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز دوشنبه ۲مهرماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛؛تصویر ها صفحه نخست بعضی روزنامه‌ های استان‌ شهر قم،امروز دوشنبه ۲مهرماه ۱۳۹۷ را با عنوان های و تیترهای متفاوت رویت می کنید.

از جزئیات سانحه تروریستی اهواز تا مبدل هسته مرکزی شهر شهر قم به پیاده رو

از جزئیات سانحه تروریستی اهواز تا مبدل هسته مرکزی شهر شهر قم به پیاده رو

از جزئیات سانحه تروریستی اهواز تا مبدل هسته مرکزی شهر شهر قم به پیاده رو

از جزئیات سانحه تروریستی اهواز تا مبدل هسته مرکزی شهر شهر قم به پیاده رو