حجت الاسلام میرزا احمد اسدی عضو مجمع عالی حکمت اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری شهرکریمه، با بیان اینکه پژوهش های صورت گرفته در حوزه علمیه مثبت و قابل توجه بوده است، گفت: هرچند نمی‌توان این موفقیت ها را نادیده گرفت اما متاسفانه روند پژوهش در حوزه صعودی نیست. حجت […]حجت الاسلام میرزا احمد اسدی عضو مجمع عالی حکمت اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری شهرکریمه، با بیان اینکه پژوهش های صورت گرفته در حوزه علمیه مثبت و قابل توجه بوده است، گفت: هرچند نمی‌توان این موفقیت ها را نادیده گرفت اما متاسفانه روند پژوهش در حوزه صعودی نیست.

حجت الاسلام اسدی با اشاره به این که پژوهشگران باید قدرت استنباط و بسط دادن موضوعات و زوایای آن را داشته باشند، عنوان کرد: کارهای خوبی در زمینه انتشار مجلات توسط ارباب قلم صورت گرفته است اما عمق دادن به موضوع، به روزرسانی و میزان کارگشایی آن بحث دیگری است.

عضو مجمع عالی حکمت اسلامی افزود: همان‌طور که در همه زمینه‌ها حوزه علمیه مجتهد محور است در زمینه پژوهش نیز باید کسانی وارد عرصه شوند که مجتهد یا در طریق اجتهاد باشند.

وی پژوهش تراز را نیازمند شناخت کامل موضوع و ورود استادانه به منابع دینی دانست و اظهار داشت: مواد خام بسیاری از موضوعات پژوهشی در منابع دینی موجود و دین اسلام پاسخگوی همه سؤالات در همه ابعاد است؛ این مواد خام نیازمند صورت گری پژوهشگران است تا در یک قالب مناسب ارائه شود.

حجت الاسلام اسدی با بیان اینکه در صورت عدم تسلط بر مواد خام دینی و مهارت صورتگری پژوهش واقعی رقم نخواهد خورد، ابراز کرد: این صورت گری باید به شکل منطقی و متناسب با فضای فرهنگی و علمی کشور و به روز باشد.

عضو مجمع عالی حکمت اسلامی با بیان اینکه متصدیان امر پژوهش از مهارت لازم در این زمینه برخوردار نیستند، گفت: اگرچه در برخی از ساحات پیشرفت های خوبی صورت گرفته اما به طور کلی پژوهش در حوزه علمیه آن‌چنان که باید و شاید ارتقاء نیافته است.

وی با تقسیم کاربردی بودن پژوهش ها به دو محور نظری و عملی، عنوان کرد: حوزه علمیه به عنوان یک نهاد فرهنگی شناخته می شود و باید شبهات را متناسب با معیارهای دینی و وضعیت زمان پاسخ دهد؛ در این زمینه زحمات زیادی کشیده شده است اما باید بیش از گذشته نسبت به شناخت دردهای جامعه و پاسخگویی به آنها اهتمام شود.

حجت الاسلام اسدی یکی از ویژگی های شهید مطهری را شناخت نیازهای جامعه و پاسخ متناسب به آنها دانست و افزود: این مسأله در آثار قلمی و زبانی ایشان کاملاً هویداست.

مجمع عالی حکمت اسلامی ابراز کرد: در محور عملی کاربردی ساختن پژوهش باید احکامی مانند امر به معروف و نهی از منکر که گاهی با قالب های غیر مطلوب و دلچسب ارائه می شود، زمینه را برای اصلاح جامعه فراهم کند./۱۳۵۰/پ۳۰۲/ف