رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: از اصحاب رسانه انتظار داریم انتقادهایی که به عملکرد دستگاه های مختلف دارند به دور از جناح بندی های سیاسی و کارشناسانه باشد. دکتر ابوالفضل ایرانی خواه با اشاره به این که انتقادهای غیرمنصفانه به تهمت و دروغ تبدیل می شود، افزود: این انتقادها نه تنها نتیجه ای ندارد، […]

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: از اصحاب رسانه انتظار داریم انتقادهایی که به عملکرد دستگاه های مختلف دارند به دور از جناح بندی های سیاسی و کارشناسانه باشد.

دکتر ابوالفضل ایرانی خواه با اشاره به این که انتقادهای غیرمنصفانه به تهمت و دروغ تبدیل می شود، افزود: این انتقادها نه تنها نتیجه ای ندارد، بلکه با اخلاق در تقابل است و مانع پیشرفت می شود.
وی اضافه کرد: ازاصحاب رسانه انتظار می رود مشکلات را با نگاه انتقادی مناسب به چالش بکشند و دستگاه ها را در به سرانجام رسیدن طرح ها یاری کنند.
وی با انتقاد از افرادی که اصل طرح تحول نظام سلامت را به چالش می کشند، گفت: عده ای با نگاه و رنگ انتقاد قصد تخریب دارند، الفبای این طرح را نمی دانند و ناآگاهانه به ریشه این طرح می زنند.
ایرانی خواه با تاکید بر این که ارتباط دولت و اصحاب رسانه در جهت تحکیم روابط باید بازنگری شود، گفت: جناح بندی هایی که اصحاب رسانه در کشور دارند نتیجه ای ندارد و سد راه پیشرفت و حل مشکلات شده است.