به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسینی بوشهری ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه یکی از مطالبات جدی طلاب از شورای عالی حوزه را عملیاتی کردن رهنمودها و انتظارات امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب بیان کرد و افزود: به منظور تحقق انتظارات رهبر معظم انقلاب و همچنین نیازهای کلان حوزه‌های […]به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسینی بوشهری ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه یکی از مطالبات جدی طلاب از شورای عالی حوزه را عملیاتی کردن رهنمودها و انتظارات امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب بیان کرد و افزود: به منظور تحقق انتظارات رهبر معظم انقلاب و همچنین نیازهای کلان حوزه‌های علمیه باید کارگروه‌هایی با ماموریت مشخص و متناسب با وظایف شورای عالی حوزه و استفاده از نظرات اساتید، فضلای جوان و انقلابی تشکیل شود.

وی یکی از وظایف مهم شورای عالی را ریل گذاری دقیق و جامع برای رسیدن به اهداف عالی حوزه علمیه بیان کرد و افزود: برای اینکه شورای عالی بتواند نقش موثری داشته باشد باید نظرات و انتظارات طلاب و فضلا در قالب بانک ایده جمع آوری شود.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه با تاکید بر اینکه تمرکز دوره جدید این شورا بر سیاستگذاری‌های کلان حوزه‌های علمیه است، تصریح کرد: این دوره با گذشته تفاوت‌هایی دارد مثلاً اگر موضوع معیشت طلاب به عنوان یک موضوع اجرایی مطرح باشد ما در این دوره با رویکرد متفاوتی که پیش خواهیم گرفت در بحث راهکارهای تامین منابع مالی پایدار و تدوین سیاست‌های بهبود معیشت طلاب ورود خواهیم کرد.

آیت‌الله حسینی بوشهری اصلاح ساختار دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: برای این کار نظرات اعضای شورا و علما و فضلا اخذ خواهد شد و در ساختار جدید باید بخش‌هایی مثل بانک ایده پیش بینی شود.