باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه ای، اعتراض خود را درباره اظهارات سهیل مهدی اعلام کرد.


باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه ای، اعتراض خود را درباره اظهارات سهیل مهدی اعلام کرد.منبع
info@yjc.news