گروه تروریستی داعش، یک جوان عراقی را در شهر “حویجه” به طرز فجیعی اعدام کرد. داعش جنایت دیگری را در عراق مرتکب شد.عناصر گروه تروریستی داعش، یک جوان عراقی را در شهر “حویجه” به جرم لواط از بالای ساختمانی به پایین پرتاب کردند. این گروه تروریستی طی سال های اخیر صدها تن از مردان عراقی […]

گروه تروریستی داعش، یک جوان عراقی را در شهر “حویجه” به طرز فجیعی اعدام کرد.

داعش جنایت دیگری را در عراق مرتکب شد.عناصر گروه تروریستی داعش، یک جوان عراقی را در شهر “حویجه” به جرم لواط از بالای ساختمانی به پایین پرتاب کردند. این گروه تروریستی طی سال های اخیر صدها تن از مردان عراقی را به جرم های معمولا واهی اعدام کرده است.

اعدام های داعش معمولا در ملاء عام صورت می گیرد تا مردم مناطق مناطق اشغالی با دیدن صحنه های اعدام دیگر جرات نکنند هیچ اقدامی را بر ضد این گروه تروریستی انجام بدهند.شهر حویجه از شهرهای جنوبی استان کرکوک در شمال عراق است که از بیش از دو سال پیش به اشغال داعش درآمده و قوانین این گروه تروریستی در این شهر اجرا می شود.