رییس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه شهرداری حداکثر حمایت از طرح جهش تولید مسکن را انجام خواهد داد، گفت: شورای شهر حامی اصلی الحاق این اراضی است و باید تمام فرآیندهای قانونی الحاق در این زمینه رعایت شود تا شهروندان در آینده شاهد مشکلاتی در خصوص زیرساخت ها، سرانه ها و تجاری سازی ها نباشند.

به گزارش پایگاه خبری فرهنگی شهرکریمه حسین اسلامی در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به تعیین تکلیف طرح تفصیلی شهر در قانون، خاطرنشان کرد: مطابق بند ۱۱ و ۳۴ ماده ۸۰ قانون شوراها که آخرین اراده قانون گذار است تصریح شده که طرح تفصیلی شهر باید توسط شهرداری تهیه شود تا مسائل مربوط به سرانه ها، مشکلات احتمالی وغیره در قالب آن در نظر گرفته شود تا در آینده مشکلات دیگری گریبانگیر مردم نشود.

اسلامی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم طرح تفصیلی توجه به سرانه های شهری مانند مشکلات تجاری امروز شهرک پردیسان است، ادامه داد: موارد بسیاری مانند هدایت سیلاب ها، فاضلاب، زیرساخت ها و غیره در طرح تفصیلی از مسائلی است که لازم است توسط شهرداری تهیه و  در شورای اسلامی شهر تصویب شود و سپس در کمیته انطباق فرمانداری تایید و به از آن به مراجع ذیصلاح مانند شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شود.

رییس شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: در الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری پردیسان فرآیندهای بالا طی نشده است و مشخص نیست به چه شکلی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب شده است؛ رییس وقت شورای اسلامی شهر قم نیز در نامه ای به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور عدم رعایت فرآیندهای قانونی الحاق را متذکر شده و هرگز نگفته ما مخالف این طرح هستیم.

اسلامی یادآور شد: رئیس شورای پنجم شهر قم در این نامه به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تاکید کرده که قبل از الحاق باید این نگرانی ها برطرف شود چرا که تصویب این طرح در آینده برای شهروندان مشکلاتی را نظیر معضلات کنونی شهرک پردیسان ایجاد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: شورای شهر قم هیچ وقت مخالف این الحاق نبوده و همیشه حامی مسکن ملی در صدور پروانه ها و تخفیفات ویژه وغیره است و این نهاد حداکثر حمایت خود را از طرح جهش مسکن انجام خواهد داد.

اسلامی یادآور شد: شهرداری قم معتقد است که طرح جهش تولید مسکن باید در همین شهرک پردیسان انجام شود و از حریم شهری قم مانند طرح انتقال شهروندان قمی به شهرک امیرکبیر اراک تکرار نشود چرا که شهروندان قمی هیچوقت رغبتی برای سکونت در خارج از این شهر ندارند.

اسلامی ابراز داشت: دغدغه سرانه ها، زیرساخت ها، مطالعات فنی و اجرای فرآیندهای قانونی مباحثی بوده که شورای اسلامی سابق قم به آنها تاکید داشته و این مساله به معنای مخالفت این نهاد با الحاق این اراضی نیست اما یکی از مسوولان استانی اخیرا در سخنانی گفته بود که این اقدام شورای شهر قم بهانه به دست شورای عالی شهرسازی و معماری داده در حالی که شورای شهر قم خواستار رعایت فرآیندهای قانونی و حل مشکلات زیرساختی بوده است.

رییس شورای اسلامی شهر قم تاکید کرد: نظر قطعی شورای شهر قم بر حمایت کامل از مسکن ملی، تقسیط و تخفیف در فرآیندهای احداث و تاکید بر انجام این طرح در شهرک پردیسان و جلوگیری از خروج این طرح از حریم شهری است.

وی خاطرنشان کرد: ما می خواهیم با رعایت فرآیندهای قانونی نگرانی های آینده در این اراضی تکرار نشود و ما به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان شهری بسیار دلسوزتر از مسوولان دولتی در این قبیل مباحث هستیم.

رییس شورای اسلامی شهر قم با تاکید مجدد بر اینکه هیچ منعی برای الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری وجود ندارد، گفت: کمیسیونی از شهرداری و شورای شهر قم متولی این مساله شدند تا سرانه های عمومی، تجاری ها، زیرساخت ها و غیره در این الحاق تامین شده باشد تا در آینده شهروندان ما دچار مشکل نشوند.