رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم گفت: به‌عنوان یک مسلمان نسبت به این موضوع و جریان احساس خطرداریم، چراکه این افراد با استفاده از ظاهر دین به چنین کارهای مخاطره‌آمیزی که ارتباط مستقیم با سلامت مردم داشته روی آورده‌اند.

به گزارش شهر کریمه، ابوالفضل ایرانی خواه امروز در دیدار با آیت‌الله اعرافی که در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد، با اشاره جایگاه قم در نشر معارف دینی و شهر مرجعیت اظهار داشت: این جایگاه رفیع سبب رسالتی فراتر از رسالت‌های عادی دستگاه‌ها شده است.

وی بابیان اینکه مدیران استانی در قم مانند مدیران اصلی نظام در برابر شرع و دین مسئول هستند، افزود: گستره وسیع طب سنتی از حوزه پیشگیری تا درمان را شامل می‌شود که بخش عظیمی از آن مرتبط با پیشگیری بوده که نیاز است ظرایف منابع طب اسلامی به‌دقت موردبررسی قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با تأکید بر اینکه شناخت دقیق ظرایف طب اسلامی و طب سنی همواره مورد سفارش دانشمندان بوده است، ابراز کرد: متأسفانه امروز شاهد ورود شیادانی به نام دین و طب اسلامی هستیم که مورد استقبال عموم هم قرارگرفته‌اند.

وی با اشاره به عدم توانایی کافی این افراد درمان مردم عنوان کرد: این افراد بدون تجربه علمی و حتی دینی توانسته‌اند مردم را به سمت خود جلب کنند و بدون توجه به ظرایف علم حدیث، کلام و متون تجری به درمان مردم مشغول هستند.

ایرانی خواه با انتقاد از عدم داشتن روحیه نقدپذیری این افراد خاطرنشان کرد: این افراد امروزه به شکل کاملاً گستاخانه تمام منتقدان و حتی سؤال‌کنندگان خود را منع کرده و حتی به آن‌ها حمله نیز می‌کنند و افرادی که سال‌ها در زمینه طب اسلامی بوده و کارنامه درخشانی دارند را تخطئه می‌کنند.

وی با ابراز خطر از وضعیت پیش‌آمده تصریح کرد: به‌عنوان یک مسلمان نسبت به این موضوع و جریان احساس خطرداریم، چراکه این افراد با استفاده از ظاهر دین به چنین کارهای مخاطره‌آمیزی که ارتباط مستقیم با سلامت مردم داشته روی آورده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: خوشبختانه مدیریت حوزه‌های علمیه تعامل خوبی و رویکرد مناسبی در این موضوع داشته و امیدواریم برخورد خوبی با این جریان صورت گیرد.