به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛ وی با اشاره به کاوش توقع ها و خواسته‌های شهروندان در حوزه فضای سبز  عنوان نمود: ما از رسانه‌ها توقع داریم که آنچه که شهروندان از خادمان مدیریت شهری در حوزه فضای سبز می‌خواهند به ما جابه جایی دهند تا بتوانیم […]

به گزارش پایگاه خبری،فرهنگی شهرکریمه به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازشهر قم؛

وی با اشاره به کاوش توقع ها و خواسته‌های شهروندان در حوزه فضای سبز  عنوان نمود: ما از رسانه‌ها توقع داریم که آنچه که شهروندان از خادمان مدیریت شهری در حوزه فضای سبز می‌خواهند به ما جابه جایی دهند تا بتوانیم رضایت‌مندی عمومی را افزایش دهیم.

وی سرانه ریالی فضای سبز برای هر شهروند را در سال ۹۴ بالغ بر ۷۲ هزار تومان دانست وافزود: این عدد در سال ۹۵ به ۹۸ هزار تومان، در سال ۹۶ به ۲۰۰ هزار تومان و در سال ۹۷ نیز به ۲۰۴ هزار تومان دست یافته هست. تقریبا سرانه ریالی فضای سبز برای هر شهروند سه برابر شده هست.

جوادیان با بیان اینکه بودجه فضای سبز شهرداری شهر قم دربردارنده نگهداری، توسعه، تملک و… در سال ۹۴ بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان بوده هست گفته بود: این بودجه در سال ۹۵ بالغ ۸۲ میلیارد و در سال ۹۶ بالغ بر ۱۶۱ میلیارد و در سال ۹۷ نیز ۱۶۲ میلیارد تومان بوده هست و این نشان‌دهنده افزایش چشم‌گیر بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومانی بودجه فضای سبز در این سال‌ها هستیم.