مهاجم جوان تیم فوتبال پاری سن ژرمن در صدر فهرست گران ترین بازیکنان فوتبال جهان قرار گرفت.


مهاجم جوان تیم فوتبال پاری سن ژرمن در صدر فهرست گران ترین بازیکنان فوتبال جهان قرار گرفت.منبع
info@yjc.news