به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرکریمه، انتخابات پنجمین دوره مجمع عمومی انجمن مطالعات اجتماعی حوزه، هشتم اسفندماه برگزار می‌شود.     همچنین علاقه‌مندان به عضویت در هیئت مدیره و بازرسی می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند، آخرین مهلت ثبت نام پنجشنبه، اول اسفند ماه است. /۸۸۲/ ک ۱۰۱/


به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرکریمه، انتخابات پنجمین دوره مجمع عمومی انجمن مطالعات اجتماعی حوزه، هشتم اسفندماه برگزار می‌شود.

 

 

همچنین علاقه‌مندان به عضویت در هیئت مدیره و بازرسی می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند، آخرین مهلت ثبت نام پنجشنبه، اول اسفند ماه است. /۸۸۲/ ک ۱۰۱/