به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری شهرکریمه، حجت الاسلام محمدرضا فلاح شیروانی رئیس مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی در آئین رونمایی از آثار پژوهشکده باقرالعلوم(ع) که بعد از ظهر یکشنبه با موضوع حلقه های میانی در سالن همایش سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد اظهار داشت: برخلاف انقلاب اسلامی ایران، غالب انقلاب های دنیا پای […]

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری شهرکریمه، حجت الاسلام محمدرضا فلاح شیروانی رئیس مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی در آئین رونمایی از آثار پژوهشکده باقرالعلوم(ع) که بعد از ظهر یکشنبه با موضوع حلقه های میانی در سالن همایش سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد اظهار داشت: برخلاف انقلاب اسلامی ایران، غالب انقلاب های دنیا پای مبانی و اصول خود نماندند و این نکته بسیار مهمی است که انسان بتواند به ارزش های انقلابی خود پای بند بماند و این امر جای شکر فراوان دارد.

رئیس مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی در ادامه ابراز کرد: انقلاب اسلامی ما یک حادثه و اتفاق نبوده و نیست؛ چراکه انقلاب اسلامی به قیام پیامبران پیوند خورده است و انقلاب ما امتداد قیام های پیامبران الهی گذشته است و از عقلانیت قدسی برخوردار است.

وی خاطر نشان کرد: وجود انقلاب اسلامی جای شکر دارد که اندیشه ای که در برابر دو مکتب رایج و سلطه گر طاغوتی که حاکم بر جهان بشری بود، به میدان آمد و حرف های نُو زده و اندیشه های خود را به کرسی اثبات رساند و درحالی حرف های خود را به کرسی نشاند که تمام اندیشه هایی که مقابل آن بود در دانشگاه های کل دنیا و حتی در ایران  تدریس می شد.

حجت الاسلام فلاح شیروانی تصریح کرد: انقلاب اسلامی چهار دهه خود را در مقابل وسوسه های شیطانی که به نظر غیر قابل مقاومت می آمد، مقاومت کرد و چله پرافتخاری را بدون خیانت به آرمان ها سپری کرد.

وی در ادامه افزود: درگیری اصلی انقلاب اسلامی درگیری فکری است؛ همان کج فهمی هایی که بشر در تمام سده های گذشته انجام می گرفت و ما در صورتی به مرحله سخن نُو گفتن می رسیم که گام دوم انقلاب را گام صراحت های انقلابی بدانیم و اصلی ترین حرف های انقلاب را بزنیم و به صورت سریع کلمات پیامبران را مطرح کرده و هدف آنان را ادامه دهیم.منبع
info@rasanews.ir