علیرضا ابراهیمی پیراهن خود را به مادر شهید مدافع حرم تقدیم کرد.


علیرضا ابراهیمی پیراهن خود را به مادر شهید مدافع حرم تقدیم کرد.منبع
info@yjc.news