حاج علی انسانی شاعر آیینی در گفت و گو با خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری شهرکریمه، با اشاره به روز قلم و مصادف شدن آن با ایام غدیر و مباهله گفت: شاعران و نویسندگان عزیز با عرق دینی و مذهبی خود بدانند که حادثه و رخداد مباهله مغفول مانده است، از استعداد و قلم […]

حاج علی انسانی شاعر آیینی در گفت و گو با خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری شهرکریمه، با اشاره به روز قلم و مصادف شدن آن با ایام غدیر و مباهله گفت: شاعران و نویسندگان عزیز با عرق دینی و مذهبی خود بدانند که حادثه و رخداد مباهله مغفول مانده است، از استعداد و قلم خود برای شناساندن مباهله به همگان کوشش به خرج دهند.

وی با اشاره به اهمیت روز قلم و نامگذاری سوره ای از قرآن به نام قلم ابراز کرد: اگر چه در عصر دیجیتال زندگی می کنیم اما همچنان قلم و نویسندگی حرف اول را می زند، لذا به شعرا و نویسندگان جوان توصیه می کنم از این مهم برای تبیین مباهله اقدام کنند.

انسانی با تاکید بر اینکه اهل قلم، قلم هایشان را برای امیرالمومین (ع) به کار بیندازند، خاطرنشان کرد: شاعران حوزوی در این سال های اخیر کارهای خوب و فاخری را به نمایش گذاشتند که این حرکت برای جامعه دینی جای بسی افتخار است.

وی ادامه داد: شاعران و نویسندگان حوزوی با عقبه علمی خود می توانند بهترین اشعار و داستان سرایی ها را برای غدیر و مباهله انجام دهند لذا در این حوزوه جای هیچ کوتاهی باقی نگذاشته است، فرزندان خود را از کودکی از طریق شعر و داشتان با غدیر و مباهله آشنا کنیم.منبع
info@rasanews.ir