معاون اورژانس قم گفت  مادری در حال زایمان نوزادان دوقلو که چار مشکل شده بود پس از تولد نخستین نوزاد برای دومین زایمان با اورژانس 115 به بیمارستان شهید بهشتی قم انتقال یافت. مهدی فراهانی امروز   با اشاره به حضور اورژانس زمینی مستقر در دستجرد بر بالین مادری در حال زایمان اظهار کرد: این […]

معاون اورژانس قم گفت  مادری در حال زایمان نوزادان دوقلو که چار مشکل شده بود پس از تولد نخستین نوزاد برای دومین زایمان با اورژانس 115 به بیمارستان شهید بهشتی قم انتقال یافت.

مهدی فراهانی امروز   با اشاره به حضور اورژانس زمینی مستقر در دستجرد بر بالین مادری در حال زایمان اظهار کرد: این مادر که قل نخست را به سلامت به دنیا آورده بود برای دومین زایمان با مشکل روبرو بود که با اورژانس هوایی به سرعت به بیمارستان شهید بهشتی قم انتقال یافت.

وی با اشاره به چگونگی انتقال این مادر به بیمارستان شهید بهشتی قم گفت: پس از درخواست اعزام اورژانس هوایی ساعت 30و8 دقیقه صبح بالگرد در محل حضور یافت و مادر همراه با مراقبت‌های ویژه در طول مسیر به بیمارستان شهید یهشتی انتقال یافت.

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم بیان کرد: پس از رسیدن به بیمارستان شهید بهشتی با تلاش پرسنل این بیمارستان قل دوم نیز به دنیا آمد و هم اکنون حال مادر و هر دو نوزاد رضایت بخش اعلام شده است.