عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: در شورای چهارم پروژه‌ها را اولویت بندی و سعی کردیم که در ابتدا پروژه‌هایی که اهمیت بیشتری دارند را به سرانجام برسانیم.

به گزارش شهر کریمه به نقل از فارس، مصطفی سعادت طلب با اشاره به نقاط قوت شورای چهارم شهر قم اظهار کرد: این شورا توانست که کیفیت مدیریت شهرداری را ارتقا بدهد و مدیریت شهری در این دوره ثبات مدیریتی داشت.

وی ادامه داد: اکنون مدیرانی در شهرداری قم حضور دارند که دارای تجربه هستند و فضای شهر قم را شناختند، این مدیران پروژه‌های خوبی را به اجرا درآوردند و مدیران شهرداری قم توانستند رضایت نسبی مردم این شهر را جلب کنند.

عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: در شورای چهارم این شهر پروژه‌ها را اولویت بندی و سعی کردیم که در ابتدا پروژه‌هایی که اهمیت بیشتری دارند را به سرانجام برسانیم و سپس به سراغ بقیه پروژه‌ها برویم.

سعادت طلب با اشاره به نحوه تخصیص بودجه به پروژه‌های شهرداری قم اظهار کرد: در شورای شهر بودجه بیشتری را به پروژه‌های اولویت دار شهر قم اختصاص دادیم و این مساله موجب شد که تعداد زیادی از پروژه‌های شهری طی ماه‌های اخیر در شهر قم افتتاح شود و این حاصل چند سال برنامه ریزی مدیریت شهری بود.

عضو شورای اسلامی شهر قم در پایان خاطرنشان کرد: در طرح تفصیلی شهر قم به بحث معماری ایرانی اسلامی توجه کردیم.