سید پارسا محجوب و امین سقایی دهکردی ۲ ملی پوش کشورمان به مسابقات بای‌اتل قزافستان اعزام شدند.


سید پارسا محجوب و امین سقایی دهکردی ۲ ملی پوش کشورمان به مسابقات بای‌اتل قزافستان اعزام شدند.منبع
info@yjc.news