مرجع تقلید شیعیان گفت: اگر مسیحیان مایل هستند انجیل صحیح بنویسند باید از روی قرآن کریم آن را بنویسند، اکنون عده‌ای می‌خواهند برای ما سند بنویسند درصورتی‌که ما خود دارای کتابی مانند قرآن هستیم و دیگر نیازی به سند نداریم.

به گزارش شهر کریمه، آیت‌الله جعفر سبحانی ظهر امروز در جلسه تفسیر قرآن کریم که در مسجد مدرسه حجتیه برگزار شد، با اشاره به اینکه خداوند در قرآن کریم به افراد جهادگر درراه خود وعده داده است، اظهار داشت: بخشیدن گناهان، خانه‌های پاکیزه و وارد شدن به بهشت سه وعده مهمی بوده که خداوند به جهادگران درراه خود می‌دهد.

وی افزود: خداوند در آیه سیزدهم سوره صف به چهارمین وعده می‌پردازد که به‌نوعی نسبت به سه وعده دیگر نقدتر است و به همین دلیل انسان وعده نقدتر را بیشتر از نسیه دوست دارد و آن این است که می‌فرماید شما در همین نزدیکی فتح قریبی خواهید داشت که شاید فتح مکه باشد.

مرجع تقلید شیعیان عنوان کرد: اگر فردی در کارهای بزرگ موفق شد مردم از او تعریف می‌کنند ولی اگر موفق نشد به تهمت و افترا می‌زنند همان‌طور که با پیامبر اکرم(ص) هم همین کار را کردند، بنابراین تا هنگامی‌که پیامبر اکرم(ص) در امر تبلیغ موفقیت نداشت تهمت‌هایی مانند ساحر و کاهن را به او می‌زدند اما هنگامی‌که حکومت اسلامی را به وجود آورد تهمت‌ها کنار گذاشته شد.

وی بابیان اینکه حواری به معنای نزدیک‌ترین فرد به انسان است، خاطرنشان کرد: آیا قرآن کریم در سوره فتح حواریون را می‌ستاید؟، قطعاً همین‌طور است خداوند ذیل این آیه حواریون را ستایش کرده، بنابراین آیه هم به‌نوعی از حضرت عیسی و هم از حواریون حضرت عیسی تعریف می‌کند.

آیت‌الله سبحانی تصریح کرد: اگر مسیحیان مایل هستند انجیل صحیح بنویسند باید از روی قرآن کریم آن را بنویسند، اکنون عده‌ای می‌خواهند برای ما سند بنویسند در صورتی‌ که ما خود دارای کتابی مانند قرآن هستیم و دیگر نیازی به سند نداریم.

مرجع تقلید شیعیان عنوان کرد: وهابی‌هایی که مسلمانان را مشرک می‌دانند باید برگردند و قرآن را مطالعه کنند، اگر وهابی‌ها دو قدرت در دست داشتن حرمین و درهم و دینار را نداشتند نمی‌توانستند هیچ سیطره‌ای در جهان داشته باشند.